Filter results
Jun Huo Ju Shuangshoudao logo

Jūn Huǒ Jú-made shuāng shǒudāo

Produced in the ordnance factory in Zengbu, near Guangzhou.