Filter results
Naoe Shizu tanto logo

Fine Sōshū tantō

A fine tantō forged in the Sōshū tradition with Hon'Ami Koson sayagaki.
Tametsugu logo

Sōshū sword with tachi koshirae

Tokubetsu Hozon, attributed to Den Tametsugu. With fine itomaki no tachi koshirae.