Language: Unknown
Source: Period writings

Description

Suassa is a copper-gold alloy that was used for jewelry and ornamentation of arms in Southeast Asia. According to the Dutch Kunstwoordenboek (art dictionary) of 1858:

"Suassa: Een metaal in Oost-Indië, hetwelk men natuurlijk en kunstig heeft. Het eerste is een aan goud zeer rijke koperërts; het tweede een mengsel van koper, staal en goud, van vuriger en hooger kleur dan het zuivere goud." 1

 

My translation:

Suassa: A metal in the East Indies, which occurs naturally and is artificially produced. The first is a copper ore very rich in gold; the second is a mixture of copper, steel and gold, more fiery and higher in color than pure gold.

 

Veltman, writing in 1904, describes the production of suassa in Aceh, North Sumatra:

Sommige zijner sieradiën vervaardigt de Atjèher van de z.g. "soeasa", een alligage van goud, koper en zilver.
Om goede "soeasa" te verkrijgen worden 4 gewichtsdeelen goud, 3 zilver en 9 koper in een smeltkroes (koeëh) door smelting met elkaar vermengd. Onder "zilver" en "koper" worden hier verstaan "zilver" van den pilaardollar (Spaansche dollar) en "koper" van de "pèng poer" (Straitsdollarcent).

Een eigenaardigheid van "soeassa" is, dat het niet evenals de andere edele metalen gesoldeerd kan worden. Vertoont zich in een soeasa-voorwerp een barst of scheur, wat dikwijls plaats heeft, zoo is men genoodzaakt dat voorwerp geheel te versmelten en opnieuw te vervaardigen, daar de Atjèhers de kunst van het solderen van soeasa niet verstaan.

Chineesche goudsmeden die overigens heel aardig Atjèhsche sieraden kunnen namaken, en zelfs wat het fijn afwerken betreft de Atjèher dikwijls overtreffen, verstaan over het algemeen niet de kunst met soeasa om te gaan. 2

 

My translation:

Some of his jewelry the Acehnese produces from the so-called "soeasa", an alloy of gold, copper and silver. To obtain good "soeasa", 4 parts in weight of gold, 3 of silver and 9 in copper are mixed by melting in a crucible (koeëh). With "silver" and "copper" is meant here the "silver" of the "pilaardollar" (Spanish dollar) and "copper" of the "pèng poer" (Straits dollar cent).

A peculiarity of "soeassa" is that it cannot be soldered like other precious metals. When there is a crack in a soeasa object, which happens often, one is forced to melt the entire object and construct it anew, because the Acehnese do not know the art of soldering soeasa.

Chinese goldsmiths who can make very fine Acehnese jewelry, en even exceed the Acehnese in the finer finish, in general are not capable of crafting soeasa.

 

Not to be confused with sawasa

Which is also a copper-gold alloy, but in this case always finished in a typical black and gold manner where parts are either patinated black or lacquered black. Suassa, in contrast, is always polished bright and smooth to show off its tone and  luster. 

Sawasa wares were mostly commissioned by the Dutch VOC expat community throughout Asia, while suassa was used locally on jewelry and weapon parts.

 

 

Notes
1. P. Weiland; Kunstwoordenboek. Rotterdam, D. Bolle, 1858.
2. T.J. Veltman; Nota betreffende de Atjehsche goud- en zilversmeedkunst. Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde Deel XLVII. Batavia, 1904.

Do you have anything for sale?

I might be interested in buying it.

Contact me

With heavy blade and copper alloy hilt and lobed guard.

€700,-

In excavated condition, with copper alloy hilt.

€650,-

Description A rather unusual Vi

€1100,-

With forward swept iron guard and swollen grip.

€1300,-

An exceedingly rare set with fine mother of pearl inlaid string board

€6000,-

Of a type likely produced by the Shan people and traded widely in the region.

€450,-